Diëtistenpraktijk Eline
Samen voor Gezond

Vergoeding

Dieetadvisering is voor drie uur per kalenderjaar opgenomen in de basisverzekering. Houdt er rekening mee dat deze vergoeding wordt verrekend met uw eigen risico. Tot een leeftijd van 18 jaar gaat de verzekering niet van het eigen risico af. Ook vallen de ziektebeelden die onder de ketenzorg vallen buiten het eigen risico, het gaat hierbij om Diabetes, COPD en CVRM.

Naast de basisverzekering is er een mogelijkheid om met een aanvullende verzekering een extra vergoeding te krijgen. Deze vergoeding verschilt per verzekering. Controleer hiervoor uw polisvoorwaarde of neem contact op met uw verzekeraar.

De tarieven voor de diëtist zijn landelijk vastgelegd in contracten met de zorgverzekeraars. Dit tarief zal dan ook gehanteerd worden. Voor behandeling die buiten de vergoeding van de zorgverzekeraar valt, zal het bedrag van 60 euro per uur worden gehanteerd.

Belangrijk om te weten is dat de tijd die in rekening wordt gebracht bestaat uit twee componenten:

1.      Directe tijd: De tijd dat u contact met mij heeft gehad

2.      Indirecte tijd: De tijd die nodig is voor administratieve registratie, eventuele rapportages naar verwijzer en opstellen van persoonlijk dieetadvies.

Voor een intake-gesprek zal 30 minuten indirecte tijd in rekening worden gebracht.