Diëtistenpraktijk Eline
Samen voor Gezond

Vergoeding

Dieetadvisering is voor drie uur per kalenderjaar opgenomen in de basisverzekering. Houdt er rekening mee dat deze vergoeding wordt verrekend met uw eigen risico. Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico, de kosten van de diëtist worden dan ook niet voor u in rekening gebracht. Daarnaast vallen ook de ziektebeelden die onder de ketenzorg vallen buiten het eigen risico, het gaat hierbij om Diabetes, COPD en CVRM. De huisarts of praktijkondersteuner kan u vertellen of u behandeld wordt vanuit de ketenzorg en kan u op die indicatie ook doorverwijzen naar de diëtist.

Naast de basisverzekering is er een mogelijkheid om met een aanvullende verzekering een extra vergoeding te krijgen. Deze vergoeding verschilt per verzekering en kan variëren van 1-5 of meer uur extra vergoeding diëtetiek. Controleer hiervoor uw polisvoorwaarde of neem contact op met uw verzekeraar.

Voor behandeling die buiten de vergoeding van de zorgverzekeraar valt, zal het bedrag van 70 euro per uur worden gehanteerd, conform de landelijke tarieven.

De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit twee componenten:

1. Contacttijd: de tijd waarbij u aanwezig bent.
2. Individueel dieetvoorschrift: de tijd die nodig is voor het analyseren van voedingskundige, diëtistische en medische gegevens, het eventueel berekenen van de voeding en het samenstellen van een persoonlijk advies. Hier bent u doorgaans niet bij aanwezig. Deze tijd maakt deel uit van de behandeling.

Een consult bestaat uit contact tijd en indien nodig een individueel dieetvoorschrift. De totaal bestede tijd wordt altijd afgerond op kwartieren.

 

 


 
Opbellen
E-mail